Gotch/アジカン 掲載号

Magazine Vol.16(してぇ!ポップ)

  • ¥ 300

Magazine Vol.13(#YOUTHWAVE 2.0)

  • ¥ 300

Magazine Vol.11(“VINYL PEOPLE”が語るヴァイナル)

  • ¥ 300

Magazine Vol.10(ロックへの扉)

  • ¥ 300

Magazine Vol.7(New Vinyl Generation)

  • ¥ 300

Magazine Vol.1

  • ¥ 300